Loading . . .
பாதாள சாக்கடை தூர்வாரப்பட்டு, குழிகள் மூடப்பட்டன

The Forecast 1 month ago கோவை

கோவை மாநகராட்சி ஆணையாளர் மா. சிவகுருபிரபாகரன் இ. ஆ. ப., அறிவுறுத்தலின்படி, காந்திபுரம் 100- அடி சாலையின் இரு புறங்களிலும் அமைந்துள்ள, மற்றும் வணிக நிறுவனங்களின் முன்புறத்திலும் அமைந்துள்ள பாதாள சாக்கடையானது, தூர்வாரப்பட்டு பாதள சாக்கடை குழிகள்  மூடப்பட்டன.

0 Comments

Post your comment here

கோவை Relateted News

Latest News